Waterschapsverkiezingen 2019

Net als andere overheden in ons land, heeft het waterschap een gekozen bestuur. Op 20 maart 2019 vinden voor alle waterschappen in Nederland de verkiezingen plaats voor een nieuw waterschapsbestuur.

Bij die verkiezingen kan iedereen die 18 jaar en ouder is en in het gebied van het waterschap woont, zijn stem uitbrengen op een kandidaat van zijn keuze.

Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van De Stichtse Rijnlanden zit. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om waterbeheer. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar

Wilt u zich verkiesbaar stellen?

Dat kan door u aan te sluiten bij een bestaande politieke partij van uw keuze. Neem daarvoor contact op met die partij. U kunt daarnaast ook met een nieuwe partij of groepering meedoen aan de waterschapsverkiezingen. De naam (aanduiding) van de nieuwe partij kunt u tot en met 24 december 2018 laten registreren bij het centraal stembureau van het waterschap. Hoe eerder u uw partij laat registreren, hoe gerichter het waterschap u kan informeren over de vervolgstappen in het verkiezingsproces. Bekijk ook de aparte pagina Registratie en kandidaatstelling over (de noodzaak van) het registreren van partijen en de procedure van de kandidaatstelling.

Gecombineerde verkiezingen

Op 20 maart 2019 worden ook de nieuwe bestuurders van de provincies gekozen: de Provinciale Staten. Als stemgerechtigde ontvangt u dus twee stempassen en twee kandidatenlijsten: één voor de waterschappen en één voor Provinciale Staten. De verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschapsbestuur vinden tegelijkertijd plaats. Net zoals u gewend bent bij de verkiezing voor de provinciale staten en de gemeenteraad, ontvangt u een stempas van de gemeente. Hiermee kunt u stemmen in een stembureau in uw gemeente.

Het waterschapsbestuur en geborgde zetels

Het algemeen bestuur bestaat uit de dijkgraaf en 30 leden. Op 20 maart zijn 23 van deze 30 bestuursleden verkiesbaar. De zeven zogenaamde geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Deze zijn toegewezen aan vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen. Dit zijn agrariërs (3 zetels), bedrijven (2 zetels) en bos- en natuureigenaren (2 zetels). De belangengroeperingen hebben eigen regelingen om hun kandidaten te selecteren en te benoemen.


Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met de projectleider, Karin Wijma, telefoon (030) 634 5700 of per mail wijma.k@hdsr.nl