Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Stemicoon%20landscape

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Iedereen die 18 jaar en ouder is en in het gebied van het waterschap woont kan dan stemmen voor het waterschapsbestuur.

Op deze pagina lees je meer over het hoe, wat en waarom van de waterschapsverkiezingen bij De Stichtse Rijnlanden.

English speaking voters: look at:

Logo Mijn stem

Weet jij al wat je gaat stemmen of ben je nog zoekende? Gebruik de stemhulp Mijn stem om je keuze te bepalen!

Agenda verkiezingen

  • 20 maart Waterschapsverkiezingen
  • 21 maart 16.00 uur Bijeenkomst voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen De Stichtse Rijnlanden
  • 25 maart 10.00 uur Bijeenkomst uitslag waterschapsverkiezingen

Overzicht van deelnemende partijen in De Stichtse Rijnlanden

Schermafdruk Verkiezingskrant 2019 politieke partijen

Tien partijen doen mee aan de verkiezingen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden. Bekijk de pagina met links naar hun websites of download de verkiezingskrant.

Twee verkiezingen op één dag

Op  20 maart zijn verkiezingen voor het waterschapsbestuur èn voor Provinciale Staten. De meeste inwoners ontvangen daarom twee stempassen en twee kandidatenlijsten.

Hoe zit het met de geborgde zetels?

Het algemeen bestuur bestaat uit de dijkgraaf en 30 leden. Van de 30 zetels zijn er op 20 maart 23 verkiesbaar. De 7 zogenaamde geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Deze zijn toegewezen aan vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen.

Dit zijn agrariërs (3 zetels), bedrijven (2 zetels) en bos- en natuureigenaren (2 zetels). De leden van de drie belangengroeperingen vormen samen de fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE).

Meer weten?

Bekijk de website waterschapsverkiezingen.nl voor filmpjes en animaties, of neem contact op met projectleider Karin Wijma, telefoon (030) 634 5700 of per mail wijma.k@hdsr.nl