Nieuwsbrief juni 2012

In deze nieuwsbrief een terugblik op de uitgevoerde projecten in het najaar 2011 en een overzicht van de werkzaamheden die het waterschap de komende tijd uitvoert. Zie pagina Nieuwsbrief watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal.