Waterschap plaatst 50 meter lange buis onder Kanaalsloot West nabij ’t Goy

Gepubliceerd op 8 maart 2013

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden plaatst op maandag 11 maart a.s. een afvoerbuis van maar liefst 50 meter onder de Kanaalsloot West nabij 't Goy. Om dat mogelijk te maken wordt eerst een gestuurde boring gedaan vanaf de oostkant van de Kanaalsloot naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Vervolgens trekt de aannemer de 50 meter lange buis vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal onder de Kanaalsloot door.
De werkzaamheden zijn nodig om het water van de sloot haaks op de Kanaalsloot af te voeren naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
Een boot van Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer in goede banen wordt geleid.

De buis schuif over het Amsterdam-Rijnkanaal
De buis schuift over het Amsterdam-Rijnkanaal

Momenteel wordt de Kanaalsloot tussen de Goyerbrug en 't Goy verbreed en verdiept. Ook legt het waterschap een natuurvriendelijke oever aan. De huidige buis met een doorsnee van 40 centimeter, is aan vervanging toe. De aannemer legt de drijvende buis in het Amsterdam-Rijnkanaal. Nadat de gestuurde boring is gedaan, trekt een machine de pijp door het geboorde gat van het Amsterdam-Rijnkanaal naar de sloot haaks op de Kanaalsloot.

Maatregelen uit watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing)

Het verbreden van de Kanaalsloot is één van de vele maatregelen uit het watergebiedsplan voor het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook wordt er een De Wit-vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) geplaatst en een grote waterpartij gegraven. De uitvoering sluit aan op de eerder verbrede Kanaalsloot Oost, tussen gemaal Caspargauw en de Goyerbrug.
De werkzaamheden duren tot eind maart 2013. Ze zijn nodig om wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) te voorkomen, het watersysteem te verbeteren en de aanvoercapaciteit van water voor de fruitteelt te vergroten.