Verslag gebiedsavond 21 mei watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

Op 21 mei 2007 organiseerde De Stichtse Rijnlanden de derde gebiedsavond over het watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal. Deze avond was alleen voor belanghebbenden en was een vervolg op de avond van 11 april 2007. Toen is uitgebreid stilgestaan bij een voorstel voor het instellen van oppervlaktewaterpeilen.

Tijdens de gebiedsavond op 21 mei heeft het waterschap de volgende drie zaken besproken:

  • de geconstateerde knelpunten;
  • de voorgestelde maatregelen;
  • de afgesproken oppervlaktewaterpeilen in de watergangen.

De ongeveer 40 aanwezige deelnemers aan de avond hebben hun mening en visie gegeven op het voorgestelde.

Downloads:


Meer weten?

Bel de projectsecretaris, Anja Menkveld, tel. (030) 634 59 06.