Artikel

In deze nieuwsbrief een terugblik op de uitgevoerde projecten in het najaar van 2010 en een overzicht van werkzaamheden die het waterschap uitvoert tot de zomer.
Zie pagina Nieuwsbrief watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal