Artikel

In deze nieuwsbrief een terugblik op de uitgevoerde projecten in het najaar van 2010 en een overzicht van werkzaamheden die het waterschap uitvoert tot de zomer.
Zie pagina Nieuwsbrief watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal