Download watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

U kunt hier het vastgestelde plan en de kaarten downloaden.

Watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing)

Kaarten:


Landschapsfoto

Meer weten?

Bel met het secretariaat van projectleider Renier Koenraadt, tel. (030) 634 59 12.