Download watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

U kunt hier het vastgestelde plan en de kaarten downloaden.

Watergebiedsplan

Kaarten:


Landschapsfoto

Meer weten?

Bel met het secretariaat van projectleider Renier Koenraadt, tel. (030) 634 59 12.