Verbeteren waterhuishouding Polder Tull en ’t Waal

tullwaalGemaal Waalseweg, gelegen nabij de Molenbuurt in Houten, is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Daarnaast hebben bewoners en ondernemers binnen het gebied aangegeven wensen te hebben ten aanzien van de onttrekking van water en het dempen van watergangen. Daarom kijkt HDSR momenteel hoe zij de watersituatie in dit gebied kunnen verbeteren.

Het nieuwe gemaal wordt nabij het Inundatiekanaal gepositioneerd. Hierdoor kan overtollig water rechtstreeks op de boezem(Tijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater) (Tijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater) worden uitgemalen en wordt wateroverlast(situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) op de Waalsewetering voorkomen. In de Waalsewetering wordt een opvoergemaal geplaatst om het hoger gelegen gebied in droge tijden van water te voorzien. De primaire watergang(Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) wordt deels verlegd. Hierdoor is de vereiste verbreding eenvoudiger en goedkoper te realiseren en neemt de huidige duikerlengte in het primaire tracé aanzienlijk af.