Spoorsloot / De Pothoek

De aan- en afvoercapaciteit van gebied ‘De Pothoek’ is beperkt. Vanwege het krappe stelsel van de Pothuizerwetering en Romuluswetering die langs de spoorlijn Houten-Culemborg liggen is het lastig om voldoende water te leveren tijdens de nachtvorstschadebestrijding voor de fruitteelt. Daarnaast is de afvoercapaciteit van de Honswijksewetering beperkt. De watergang(Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) moet relatief vaak geschoond worden wat de waterkwaliteit niet ten goede komt. Om de watersituatie in de Pothoek te verbeteren wil HDSR een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) realiseren tussen de Schalkwijksewetering en de Achterdijk, parallel aan de spoorlijn Houten - Culemborg.

afvoerrichting

De gemeente Houten heeft in de mobiliteitsvisie 2017-2027 langs ditzelfde tracé een fietspad geprojecteerd. De gemeente en HDSR trekken daarom gezamenlijk op bij dit traject om tot een gezamenlijke oplossing voor het gebied te komen. In 2018 organiseerde de gemeente Houten 2 bewonersbijeenkomsten waar het waterschap aanwezig was.