Huidige wateropgaven

Achtergrondinformatie Wateropgaven op het Eiland van Schalkwijk

Wateropgaven op het Eiland van Schalkwijk

In dit document staat extra informatie bij het Raamwaterplan over de wateropgaven en de aan het water gerelateerde ecologische opgaven op het eiland. Het Raamwaterplan geeft de kaders aan waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen voor het Eiland van Schalkwijk. Deze deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen.

De achtergrondinformatie wordt elke twee jaar geëvalueerd op basis van eventuele nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Dit document is vastgesteld door het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van het waterschap.