Indicatieve uitvoeringsagenda

Eiland van Schalkwijk 2015-2040  Achtergrondinformatie

Dit document bevat extra informatie bij het Raamwaterplan over de uitvoeringsagenda van integrale deelgebieden en andere projecten op het Eiland van Schalkwijk.