Deelgebied Wijk bij Duurstede

Het document Deelgebied Wijk bij Duurstede bevat extra informatie bij het Raamwaterplan over de mogelijke oplossingen in het deelgebied Wijk bij Duurstede op het Eiland van Schalkwijk. Het Raamwaterplan geeft de kaders aan waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen voor het Eiland van Schalkwijk. De deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen.

Deze achtergrondinformatie wordt elke twee jaar bijgesteld op basis van eventuele nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Dit document is vastgesteld door het college van Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van het waterschap.

Deelgebied Wijk bij Duurstede valt in zijn geheel binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. Landbouw is de belangrijkste functie binnen dit gebied. In dit gebied is zowel melkveehouderij als fruitteelt aanwezig. Op dit moment zijn er geen toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in dit deelgebied waarop het waterschap met de wateropgaven in kan spelen.