Achtergrondinformatie wateroverlast oktober 2013

Tijdens de informatieavond in november 2013 zijn veel vragen gesteld over de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in oktober van dat jaar. In deze notitie leest u meer over de neerslaghoeveelheden en de peilen in de polders.


Achtergrondinformatie wateroverlast oktober 2013