Klimaatslim boeren in Meijepolder Laag

In de Meijepolder Laag (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) slaan twaalf grondeigenaren de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken.

Bijna 300 hectare onderwaterdrainage helpen de bodemdaling te remmen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit en de sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) vermindert.

De plannen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een intentieovereenkomst die maandag 13 mei 2019 zijn ondertekend.


De handtekeningen zijn gezet

De ondertekenaars van de intentieovereenkomst.

V.l.n.r. Peter Giezeman (penningmeester Collectief Rijn & Gouwe Wiericke), Jan-Willem van Niekerk (voorzitter Collectief Rijn & Gouwe Wiericke), Bernard de Jong (hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied)) en Robèrt Smits (wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk).