Inloopavond ontwerp peilbesluit en raamwaterplan Bodegraven Noord verplaatst naar 20 maart 2017

Gepubliceerd op 6 maart 2017

Het waterschap organiseert op 20 maart een inloopavond op Fort Wierickerschans (Kuiphuis). De avond is een week verplaatst omdat Campina op 13 maart een gebiedsavond organiseert en mensen nu de kans hebben beide avonden te bezoeken.
Tijdens de inloopavond op 20 maart kunt u vragen stellen over het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren), het raamwaterplan en het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt). U kunt ook een eventuele zienswijze indienen.
Vanaf 20:00 staat de koffie klaar. Rond 20:15 is de plenaire aftrap.

In het ontwerp raamwaterplan staat hoe het waterschap knelpunten in het waterbeheer in Bodegraven Noord de komende jaren wil gaan oplossen. Het waterschap is van plan hiervoor verschillende maatregelen uit te voeren, zoals het verbreden van watergangen en het aanleggen van vispassages. Het raamwaterplan loopt tot en met 2021. Gelijktijdig met het raamwaterplan is ook de inspraak gestart voor het ontwerp peilbesluit. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. In dit ontwerp worden de huidige waterpeilen opnieuw vastgesteld. Belanghebbenden kunnen inspreken op de ontwerp-plannen.

Wat betekent dit voor u?

We nodigen u uit om kennis te nemen van het ontwerp peilbesluit en het ontwerp raamwaterplan Bodegraven Noord. Dit kan tot en met 24 maart 2017 op het waterschapskantoor in Houten en op het KCE Evershuis in Bodegraven.


Zie ook

Op de pagina hieronder vindt u informatie over het gebiedsplan, leest u hoe de stukken tot stand zijn gekomen en hoe u kunt inspreken.

Meer weten?

Voor meer informatie en vragen, kunt u contact opnemen met de projectleider, Astrid de Boer-Riebel, tel.(030) 209 7146 of boer.as@hdsr.nl