Nieuws Bodegraven Noord

Hieronder staat de verzameling van nieuwsberichten over het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Bodegraven Noord.