Abonneren nieuwsbrief Bodegraven Noord

Het waterschap houdt u via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen rond het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Bodegraven Noord. Wilt u de nieuwsbrief op uw huis- of mailadres ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. Rechts op deze pagina vindt u de meest recent verschenen nieuwsbrieven.