Planning watergebiedsplan Linschoterwaard

In onderstaande tabel is weergegeven gedurende welke periode de voorbereiding en de uitvoering plaats zal vinden van de inrichtingsmaatregelen. Onder voorbereiding wordt verstaan het uitvoeren van studies, het opstellen van een schetsontwerp/voorlopig ontwerp/definitief ontwerp, het aanvragen van vergunningen, het maken van bestekken en het aanbesteden van de werkzaamheden. In het stadium van uitvoering is de aannemer daadwerkelijk aan de slag in het gebied om de maatregelen uit te voeren.

De periode voor voorbereiding en uitvoering kunnen overlappen, wanneer deelprojecten een verschillende fasering hebben.

Aschemata