Uitnodiging voor gebiedsavond op 8 februari

Deze nieuwsbrief is een uitnodiging voor de gebiedsavond op 8 februari. Het waterschap wil op die avond mogelijke oplossingen voor de knelpunten met bewoners en gebruikers bespreken.

Lees meer over de knelpunten in de Nieuwsbrief Watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard, nummer 2,  januari 2010 (pdf, 1.8 MB). En bezoek de gebiedsavond op maandag 8 februari !

In de knelpuntenanalyse (pdf, 1.7 MB) staan alle knelpunten in het gebied. Van het gebied is overigens een overzichtskaart (pdf, 3.1 MB) beschikbaar.


Watergebiedsplan Linschoterwaard

Afbeelding voorkant nieuwsbrief

Nieuwsbrief Watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard, nummer 2, januari 2010. (pdf, 1.8 MB)