Nieuwe start, nieuwe kansen

Het waterschap maakt een nieuwe start met het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) voor de Linschoterwaard. Deze nieuwsbrief behandelt de volgende onderwerpen:

Nieuwe start, nieuwe kansen:

  • Waarom een watergebiedsplan?
  • Nieuwe peilbesluiten
  • Inrichtingsplan
  • Samenwerking met de streek
  • Onerbemalingen
  • Wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) en waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden)
  • Wat gaan we doen tot en met 2010?
  • Uitnodiging gebiedsavonden in oktober en november

Nieuwsbrief Watergebiedsplan Linschoterwaard, nummer 1, september 2009 (pdf, 1.8 MB)


Watergebiedsplan Linschoterwaard

Afbeelding voorkant nieuwsbrief

Nieuwsbrief Watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard, nummer 1, september 2009 (pdf, 1.8 MB)