Inspraak watergebiedsplan van start

Het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) voor de Linschoterwaard is rijp voor de inspraak. Het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) gaf dinsdag 25 mei groen licht. Van donderdag 3 juni tot en met 15 juli ligt het plan ter inzage. In nieuwsbrief nummer 3 van juni 2010, kunt u meer lezen over de volgende onderwerpen:

  • Het watergebiedsplan in hoofdlijnen
  • Hoe ziet de inspraakprocedure eruit?
  • Uitnodiging informatieavond 15 juni

Nieuwsbrief Watergebiedsplan Linschoterwaard, nummer 3 (pdf, 1.4 MB)

Hieronder staat een overzicht van de kaartbijlagen bij het watergebiedsplan. De officiële peilbesluitkaart en de kaart met alle inrichtingsmaatregelen, staan als
downloadbestand in de rechterbalk.