Inspraak watergebiedsplan van start

Het watergebiedsplan voor de Linschoterwaard is rijp voor de inspraak. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden gaf dinsdag 25 mei groen licht. Van donderdag 3 juni tot en met 15 juli ligt het plan ter inzage. In nieuwsbrief nummer 3 van juni 2010, kunt u meer lezen over de volgende onderwerpen:

  • Het watergebiedsplan in hoofdlijnen
  • Hoe ziet de inspraakprocedure eruit?
  • Uitnodiging informatieavond 15 juni

Nieuwsbrief Watergebiedsplan Linschoterwaard, nummer 3 (pdf, 1.4 MB)

Hieronder staat een overzicht van de kaartbijlagen bij het watergebiedsplan. De officiële peilbesluitkaart en de kaart met alle inrichtingsmaatregelen, staan als
downloadbestand in de rechterbalk.