Watergebiedsplan Linschoterwaard

Het watergebiedsplan Linschoterwaard is in 2011 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vanaf 2014 is het plan in uitvoering. Een belangrijke maatregel uit het watergebiedsplan is de bouw van een nieuw gemaal langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel: gemaal Waardsedijk. De voorbereidingen voor de bouw van dit nieuwe gemaal zijn in het voorjaar van 2015 gestart.

Doel van het plan

Linschoterwaard_foto

Een evenwichtig en schoon watersysteem creëren, waarbij de gebruiksfuncties van het gebied, landbouw, wonen, natuur en recreatie goed tot hun recht komen. Dat is in het kort de doelstelling van het plan.


Het waterschap haakt met het plan zo veel mogelijk aan bij allerlei ontwikkelingen in het gebied, zoals de uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul bij Oudewater, de ideeën van het Landgoed Linschoten en de initiatieven van het programmabureau Utrecht-West/streekplatform de Utrechtse Waarden.

Rapportage

Het watergebiedsplan is in 2011 vastgesteld. Het hoofdrapport en de bijlagen vindt u hier.

Kaart van het gebied

kaart van het watergebiedsplan Linschoterwaard met legenda

Nieuws

Nieuwsbrief

Over het watergebiedsplan Linschoterwaard verschijnt een nieuwsbrief. Klik hier voor de nieuwsbrieven of het aanvragen van een gratis abonnement.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Jan Smorenburg,
telefoon: (030) 634 5848, e-mail: smorenburg.jta@hdsr.nl