Watergebiedsplan Linschoterwaard

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) heeft het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard in 2011 vastgesteld. Vanaf 2014 is het plan in uitvoering. De bouw van gemaal Noord-Linschoten is in volle gang.

Doel van het plan

Linschoterwaard_foto

Een evenwichtig en schoon watersysteem creëren, waarbij de gebruiksfuncties van het gebied, landbouw, wonen, natuur en recreatie goed tot hun recht komen. Dat is in het kort de doelstelling van het plan.


Het waterschap haakt met het plan zo veel mogelijk aan bij allerlei ontwikkelingen in het gebied, zoals de uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul bij Oudewater, de ideeën van het Landgoed Linschoten en de initiatieven van het programmabureau Utrecht-West/streekplatform de Utrechtse Waarden.

Rapportage

Het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) is in 2011 vastgesteld. Het hoofdrapport en de bijlagen vindt u hier.

Nieuws

Nieuwsbrief

Over het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard verschijnt een nieuwsbrief. Klik hier voor de nieuwsbrieven of het aanvragen van een gratis abonnement.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Arjan Koerhuis,
telefoon: (030) 634 5837, e-mail: arjan.koerhuis@hdsr.nl