Watergebiedsplan Linschoterwaard

Het algemeen bestuur heeft het watergebiedsplan Linschoterwaard in 2011 vastgesteld. Vanaf 2014 is het plan in uitvoering. De bouw van gemaal Noord-Linschoten is in volle gang.

Doel van het plan

Linschoterwaard_foto

Een evenwichtig en schoon watersysteem creëren, waarbij de gebruiksfuncties van het gebied, landbouw, wonen, natuur en recreatie goed tot hun recht komen. Dat is in het kort de doelstelling van het plan.


Het waterschap haakt met het plan zo veel mogelijk aan bij allerlei ontwikkelingen in het gebied, zoals de uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul bij Oudewater, de ideeën van het Landgoed Linschoten en de initiatieven van het programmabureau Utrecht-West/streekplatform de Utrechtse Waarden.

Nieuws

Nieuwsbrief

Over het watergebiedsplan Linschoterwaard verschijnt een nieuwsbrief. Klik hier voor de nieuwsbrieven of het aanvragen van een gratis abonnement.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Jan Smorenburg,
telefoon: (030) 634 5848, e-mail: smorenburg.jta@hdsr.nl