Foto impressie verbreden Gooyerwetering en Driebergse Meer

Natuurlijk talud huidige situatie

Natuurlijk talud huidige situatie

Natuurlijk talud na uitvoering

Natuurlijk talud na uitvoering

Eenzijdige beschoeiing huidige situatie

Eenzijdige beschoeiing huidige situatie

Eenzijdige beschoeiing na uitvoering

Eenzijdige beschoeiing na uitvoering

Dubbele beschoeiing huidige situatie

Dubbele beschoeiing huidige situatie

Dubbele beschoeiing na uitvoering

Dubbele beschoeiing na uitvoering

Duiker huidige situatie

Duiker huidige situatie

Duiker na uitvoering

Duiker na uitvoering