Deelgebied I

Het waterschap wil de Gooyerwetering/ Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen-Rijsenburg verbreden. Dat is nodig om de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De verbreding wordt opgeknipt in vijf deelgebieden. Het projectplan voor het eerste deelgebied, van de Amerongerweg in Leersum tot de Bovenwijkerweg in Langbroek, is definitief vastgesteld en zal in 2016 uitgevoerd worden.

Stand van zaken uitvoering

De projectplan-procedure voor deelgebied 1 is doorlopen. De zienswijzen van 8 insprekers zijn beantwoord en er is een definitief besluit genomen om het projectplan vast te stellen. Het Hoogheemraadschap is nu bezig met de uitvoering.

Projectplan Verbreding Gooyerwetering met bijlagen

Overzicht te kappen bomen

De verbreding is alleen mogelijk als er bomen worden gekapt.

overzicht te kappen bomen

Meer weten

Neem contact op met Arjan Koerhuis van het waterschap, tel. (030) 634 5837, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl