Deelgebied II

Het waterschap wil de Gooyerwetering/Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen Rijsenburg verbreden. Dat is nodig om de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De verbreding wordt opgeknipt in vijf deelgebieden. Per deelgebied is inspraak mogelijk. Het projectplan voor het eerste deelgebied is eerder vastgesteld. Het projectplan van deelgebied 2, van de Bovenwijkerweg tot aan de Doornseweg, is op 26 april 2016 vastgesteld..

Stand van zaken uitvoering

Het waterschap heeft het projectplan vastgesteld en gaat de komende periode beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Overzichtskaart deelgebied II

Meer weten

Neem contact op met Arjan Koerhuis van het waterschap, tel. (030) 634 5837, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl