Deelgebied III

Het waterschap wil de Gooyerwetering/Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen Rijsenburg verbreden. Dat is nodig om de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De verbreding wordt opgeknipt in vijf deelgebieden. Per deelgebied is inspraak mogelijk. De eerste twee projectplannen voor de deelgebieden I en II zijn reeds vastgesteld.

Projectplan vastgesteld

Op 23 mei 2017 heeft het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) het projectplan ‘Verbreding van deelgebied 3 van de Gooyerwetering’ vastgesteld.

Huidige situatie deelgebied III

Huidige situatie deelgebied III