Deelgebied III

Het waterschap wil de Gooyerwetering/Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen Rijsenburg verbreden. Dat is nodig om de wateroverlast in het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De verbreding wordt opgeknipt in vijf deelgebieden. Per deelgebied is inspraak mogelijk. De eerste twee projectplannen voor de deelgebieden I en II zijn reeds vastgesteld.

Projectplan vastgesteld

Op 23 mei 2017 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het projectplan ‘Verbreding van deelgebied 3 van de Gooyerwetering’ vastgesteld.

Huidige situatie deelgebied III

Huidige situatie deelgebied III