Het vastgestelde watergebiedsplan

Het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Kamerik en Kockengen is in 2007 vastgesteld door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap. Het plan bestaat uit nieuwe peilbesluiten en een inrichtingsplan.

In oktober 2013 is voor de polder Oud-Kamerik een nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) en een projectplan vastgesteld.

Het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Kamerik en Kockengen is in 2007 vastgesteld door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap. Het plan bestaat uit nieuwe peilbesluiten en een inrichtingsplan. In de peilbesluiten staat welke waterstanden het waterschap aanhoudt in diverse peilvakken en hoofdwatergangen. Het projectplan polder Oud-Kamerik bevat de maatregelen voor verbetering van het watersysteem, waaronder ingrepen om de nieuwe waterpeilen in te kunnen stellen.

In oktober 2013 is voor een onderdeel van het plangebied, de polder Oud-Kamerik, een nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) vastgesteld. Samen met het peilbesluit is een projectplan voor polder Oud-Kamerik vastgesteld. Het projectplan bevat de maatregelen voor verbetering van het watersysteem, waaronder ingrepen om de nieuwe waterpeilen in te kunnen stellen.

Alle relevante documenten en kaarten kunt u hier downloaden.