Raamwaterplan en peilbesluit De Tol vastgesteld

Het raamwaterplan en peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) De Tol zijn vastgesteld.