Verslag gebiedsavond oktober 2019

Op 7 oktober 2019 heeft het waterschap een informatiebijeenkomst georganiseerd over het nieuwe peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt). De grondeigenaren met meer dan 5 hectare land in eigendom waren uitgenodigd.

Doel van de avond was het delen van de stand van zaken van het peilbesluit en het ophalen van informatie uit het gebied. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond de vraag centraal: welk type peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) zou het beste passen bij uw bedrijfsvoering (en waarom). Een illustratie van de verschillende soorten, staat hiernaast.

Van de avond is een verslag gemaakt. Dat verslag vindt u hier.