Handboek Watergebiedsplannen

Het handboek watergebiedsplannen beschrijft van A tot Z het opstellen en uitvoeren van een watergebiedsplan. De aanleiding voor het schrijven van dit handboek waren de vijf watergebiedsplannen die afgelopen jaren door waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn opgeleverd. Om de leerpunten uit deze processen door te geven aan volgende generaties en collega-plannenmakers is dit handboek ontwikkeld.

Ook te gebruiken voor andere planprocessen

Het handboek gaat uit van een watergebiedsplan, maar is zeker ook bruikbaar voor andere gebiedsgerichte planprocessen. Overal waar nu 'watergebiedsplan' staat, kan dus ook de naam van een ander gebiedsgericht planproces worden gelezen. De hoofdstukonderdelen die gaan over het peilbesluit kunnen dan worden overgeslagen.

Hoe het handboek te gebruiken?

Het handboek bevat onder meer een samenvatting van alle zaken die (kunnen) spelen bij een planproces en beschrijft hoe die kunnen worden aangepakt. Het boek is uitdrukkelijk niet bedoeld als blauwdruk. Per planproces kan van de werkwijze uit het handboek worden afgeweken. Het boek bevat verder nuttige tips en trucs om een planproces soepel(er) te laten verlopen. Daarnaast laat het handboek zien hoe je duidelijke afspraken kunt maken, bijvoorbeeld over de taakverdeling tussen projectleider en -medewerker. Hiertoe bevat het boek handige tabellen aan de hand waarvan er een heldere tijdsplanning kan worden gemaakt. Voorbeelden (hoe kun je iets het beste aanpakken en wat kun je maar beter laten) maken het mogelijk om de doorlooptijd te verkorten.

Blijf op de hoogte van updates

Het handboek is geen statisch boek maar wordt regelmatig geüpdatet. Aan de hand van de updates kan een ieder zijn eigen exemplaar van het handboek bijwerken. Het is mogelijk om automatisch op de hoogte te worden gehouden als er updates verschijnen. Stuur hiertoe een bericht naar post@hdsr.nl met als onderwerp 'update handboek'. Wanneer er dan daadwerkelijk een update is, ontvangt u een mail waarin u leest hoe u deze kunt downloaden.


Download

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Linda Nederlof. Telefoon: (030) 634 5910