Waterschap geeft wateraan- en afvoer Broeder- en Zusterplein in Zeist flinke impuls

Gepubliceerd op 15 augustus 2013

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de wateraan- en afvoer rondom het Broeder- en Zusterplein in Zeist verbeteren. Dat is nodig om schade aan de fundering onder de kademuren en bebouwing te voorkomen. Aannemer Gebroeders Schep B.V. uit Benschop start op maandag 26 augustus 2013 met de werkzaamheden. Naar verwachting duren die tien weken. Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het monumentale karakter van de woningen.

Waarom werkzaamheden?

Het is van belang dat de waterpartijen rondom het Broeder- en Zusterplein op peil worden gehouden. Dit is noodzakelijk om de grondwaterstand rondom de houten fundering op peil te houden. Bij een te lage waterstand gaan de palen rotten, omdat er zuurstof bij kan komen.
Momenteel worden de waterpartijen op peil gehouden met grondwater dat wordt opgepompt in de directe omgeving. Hierdoor wordt het grondwater onder de bebouwing nog lager.

Diverse werkzaamheden

Om het water in de grachten op peil te houden gaat het waterschap oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) gebruiken in plaats van grondwater. Dat kan alleen door de diverse waterpartijen met elkaar te verbinden. Daarom zijn er op diverse locaties werkzaamheden nodig.

Nabij de Blikkenburgervaart wordt een ondergronds pompje geplaatst. Dit pompje pompt water vanuit de Blikkenburgervaart, via een duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) (een buis), naar de Karpervijver.
Via een duiker en stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) wordt de Karpervijver in verbinding gebracht met de grachten rondom het Broederplein. Onder de weg Karpervijver komt een duiker, die water aanvoert vanuit de Karpervijver naar het Broederplein. Hiervoor wordt de weg Karpervijver een aantal dagen afgezet. De gemeente communiceert over de afzetting / omleiding. 
Het water rondom het Zusterplein komt in open verbinding te staan met het water van het Broederplein, via een nieuwe duiker onder de Nassau Odijklaan. De duiker wordt onder de toegang tot het slot en de wandelpaden geplaatst. Daarom zijn er alleen graafwerkheden in het plantsoen nodig.

Verder worden de stuwen aan beide zijden van de Nassau Odijklaan, op de kruising met de Zinzendorflaan, verwijderd. Aan de slotzijde van de Zinzendorflaan komen dan twee nieuwe houten stuwen. Deze voorkomen dat het opgepompte water weer terugstroomt in de Blikkenburgervaart. Als er veel regen valt, stijgt het waterpeil rondom het Broeder- en Zusterplein. De stuwen voeren het overtollige water dan af.
Een nieuwe stuw voert straks het overtollige water rondom het Zusterplein af naar het water langs de Waterigeweg. Een nieuwe duiker onder de parkeerplaats verbindt straks beide waterpartijen.

Voordelen

Door oppervlaktewater te gebruiken wordt het grondwater ongemoeid gelaten en blijft het op peil. Bijkomend voordeel is dat er meer stroming in het oppervlaktewater komt. Dat is beter voor de waterkwaliteit.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de flyer met informatie en het kaartje. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van het waterschap, tel.(030) 634 58 37, e-mail: koerhuis.aj@hdsr.nl.