Terugblik informatieavond inundatieveld Blokhoven

Op 27 juni 2016 waren zo'n 25 belangstellenden aanwezig bij de informatieavond  van waterschap en Linieland in de Wiese in Schalkwijk over de waterberging/inundatieveld in Blokhoven. Het doel van de avond was het informeren van omwonenden en belangstellenden over het concept-plan en het peilen van reacties uit het gebied. Hoogheemraad Guus Beugelink van het waterschap, Martijn Steenstra en Heleen Boerma van Linieland/ gemeente Houten) waren aanwezig om de reacties te horen. De reacties worden meegenomen bij de besluitvorming. Op deze pagina kunt u het volledige verslag en de presentatie downloaden (zie rechterbalk).

Inundatieveld Blokhoven

Het waterschap en Linieland hebben samen een plan uitgewerkt voor de aanleg van een waterberging in de vorm van een inundatieveld. Bij hevige regenval kan in het inundatieveld water worden geborgen waardoor er geen (of nauwelijks) wateroverlast in polder Blokhoven zal worden ervaren. Daarnaast is het de bedoeling om in de zomerperiode het gebied tweemaal per maand onder water te laten lopen. Zo wil Linieland het principe van inundatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor bezoekers tot leven brengen.


Belangen en samenwerking

Guus Beugelink benadrukte dat zonder de samenwerking van Linieland en het waterschap dit project niet tot stand had kunnen komen. Beide partijen geven aan blij te zijn met deze samenwerking. Het is een kans voor het waterschap, voor Linieland, maar ook voor het gebied. Martijn Steenstra (Linieland) gaf aan dat realisatie van dit project belangrijk is voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Inundatie is een belangrijk aspect. De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gekenmerkt door forten en inundatievelden. Water is een bijzonder onderdeel van de waterlinie en wordt met het inundatieveld zichtbaar en beleefbaar. Met het plan voor het inundatieveld polder Blokhoven wordt hier een impuls aan gegeven.


Guus Beugelink (waterschap) gaf aan dat met realisatie van dit project invulling wordt gegeven aan de wateropgave wateroverlast van de polder Blokhoven. Het inundatieveld wordt gebruikt als waterberging in natte perioden. Daardoor kan het waterschap beter inspelen op voorspelde klimaatveranderingen. De verwachting is dat er in de toekomst vaker en heviger buien zullen vallen. Het teveel aan water kan dan worden geborgen in het inundatieveld waardoor er geen (of nauwelijks) wateroverlast in polder Blokhoven zal worden ervaren.