Projectplan Inundatieveld polder Blokhoven vastgesteld

Op 13 september 2016 heeft het college van het waterschap het projectplan en de Inspraaknotitie Inundatieveld polder Blokhoven vastgesteld. Het waterschap en Linieland zijn gezamenlijke partners bij de realisatie van dit inundatieveld.

Het project betreft de realisatie van extra open water van 1 ha en een inundatieveld van circa 2,2 ha in polder Blokhoven. Uitvoering van dit project geeft niet alleen invulling aan het oplossen van de wateropgave wateroverlast in de polder Blokhoven, maar versterkt ook de ecologische waterkwaliteit en de cultuurhistorische en recreatieve beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.