Watergebiedsplannen

In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap de richtlijnen voor het waterbeheer in een bepaald gebied, onder andere over peilbeheer en onderbemaling. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met waterhuishoudkundige aspecten maar ook met de verschillende gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. Het watergebiedsplan resulteert in nieuwe peilbesluiten en inrichtingsplannen voor het watersysteem.

kaart watergebiedsplannen Raamwaterplan en peilbesluit Eiland van Schalkwijk Linschoterwaard Groenraven-Oost en Maartensdijk Bodegraven Noord Zegveld en Oud Kamerik Kamerik en Kockengen Raamwaterplan en peilbesluit Eiland van Schalkwijk Raamwaterplan en peilbesluit Eiland van Schalkwijk Bodegraven Noord Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal Zegveld en Oud Kamerik Groenraven-Oost en Maartensdijk Kamerik en Kockengen Langbroekerwetering Langbroekerwetering Linschoterwaard Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

Hotspots

Linschoterwaard

Kamerik en Kockengen

Bodegraven Noord

Zegveld en Oud Kamerik

Groenraven-Oost en Maartensdijk

Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

Langbroekerwetering

Raamwaterplan en peilbesluit Eiland van Schalkwijk


Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Vaak betreft dit één of meerdere polders. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen. En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.