Waterbalansstudie

Inzicht krijgen in de waterbalans en de waterstromen tussen gebieden is in het huidige waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) belangrijk. Het is belangrijk om te weten hoeveel water er van gebied naar gebied stroomt. Met name voor processen als waterakkoorden, de Kaderrrichtlijn Water en watergebiedsplannen. Deze Waterbalansstudie is een pilotstudie naar de haalbaarheid van het opstellen van deelgebiedwaterbalansen. (Februari 2008)