Strategie Synergiekansen

Er zijn tal van mogelijkheden om maatregelen uit te voeren die ook bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water). Denk aan maatregelen die gunstig zijn voor de KRW-doelstellingen, natuur- en bosontwikkeling in het algemeen, anti-verdrogingsdoelstellingen en de bestrijding van de watertekort-problematiek.

Een voorbeeld: bij watertoetsprocessen kunnen we adviseren om meer waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden) te realiseren. De  meerkosten zijn dan voor rekening van het waterschap. Projectontwikkelaars of gemeenten realiseren bouwplannen en het waterschap geeft advies. Als een ruimtelijke ontwikkelaar meer water kan realiseren, dan draagt dat bij aan het omgaan met wateroverlast.

Deze synergiekansen gaan we de komende jaren volop benutten, daar waar ze zich voordoen.