Kockengen Waterproof wordt landelijk voorbeeldproject

Gepubliceerd op 24 mei 2013

Gezamenlijk persbericht

Het Rijk heeft het gezamenlijk project Kockengen Waterproof van de gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht bestempeld als landelijk voorbeeldproject. Reden hiervoor is dat het Rijk gemeenten en waterschappen wil stimuleren om Nederland waterveilig en klimaatbestendig te maken. Gemeente, provincie en waterschap zien winst in dit predicaat van voorbeeldproject. Voor ‘Kockengen Waterproof' levert de toekenning extra kennis en expertise op.

Deze ondersteuning van het Rijk vraagt om aanpassing van het programma van Kockengen Waterproof en daarmee de planning. Besluitvorming vindt daarom naar verwachting begin 2014 plaats (in plaats van oktober 2013). De uiteindelijke aanpak van de bodemdalingsproblematiek hangt af van veel factoren. Denk daarbij aan de kosten, de omvang van het probleem, een nadere inventarisatie van verantwoordelijkheden tussen diverse overheden en particulieren, de diverse oplossingsrichtingen en de besluitvorming daarover door de genoemde partijen.

Rijk levert financiële bijdrage, kennis en expertise

Vanuit het Deltaprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is onze aanvraag gehonoreerd om als voorbeeldproject te fungeren. Dit betekent voor Kockengen Waterproof dat er een belangrijke bijdrage is van het Rijk in het leveren van landelijke kennis en expertise. Landschapsarchitecten zullen onder meer aan de hand van schetsen inzichtelijk maken hoe de verschillende varianten de fysieke ruimte zullen beïnvloeden. Daarmee wordt een complexe problematiek beter begrijpelijk voor inwoners. Verder zal er gekeken worden of er op bepaalde punten nog expertise nodig is. Partijen verwachten met deze bijdrage een meer complete en grondiger aanpak binnen de kaders van het project.

Het Rijk wil met goede praktijkvoorbeelden gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen stimuleren om ons land in de toekomst waterveilig en klimaatbestendig te maken.

Aangepaste planning: atelierdagen en inwonersbijeenkomsten

Zoals gezegd, zorgt deelname van het Rijk om aanpassing in de planning van het project en het programma. Behalve twee inwonersbijeenkomsten, waarvan er één heeft plaatsgevonden in februari 2013, staan er ook diverse zogenaamde Waterateliers (bijeenkomsten voor vakspecialisten, aangevuld met locale organisaties en  betrokken inwoners) gepland. Tijdens de eerste inwonersbijeenkomst zijn drie mogelijke oplossingsrichtingen gepresenteerd. De nieuwe data voor de tweede inwonersbijeenkomst en de andere Waterateliers, worden aangekondigd via de gebruikelijke media.

Gezamenlijk project gemeente, provincie en hoogheemraadschap

In het project Kockengen Waterproof werken gemeente, provincie en waterschap samen aan een langetermijnvisie- en oplossingsrichtingen voor de bodemdalingsproblematiek in Kockengen. Dit gebeurt onder regie van de gemeente Stichtse Vecht. Het betrekken van inwoners, ondernemers en gebruikers van het gebied is een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Deltaprogramma van de Rijksoverheid

Het voorbeeldproject valt onder het Deltaprogramma, deelprogramma nieuwbouw en herstructurering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wat houdt dat het Deltaprogramma in? Nederland is de best beveiligde delta ter wereld. Maar hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst veilig blijven tegen hoog water en dat we voldoende zoet water hebben? En hoe kunnen we er voor zorgen dat Nederland daarnaast ook een aantrekkelijk land blijft om te wonen, te werken en te investeren? De maatregelen die hiervoor nodig zijn, worden voorbereid en uitgewerkt in het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samen werken met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten, onder regie van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma (de deltacommissaris).

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Kockengen Waterproof? Abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief. Na registratie ontvangt u voortaan gratis het laatste nieuws in uw mailbox.


Verwante links