Kockengen Waterproof

In het dorp Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) zakt de veenbodem jaarlijks met 1,9 tot 3,7 cm. Deze bodemdaling leidt in delen van het dorp tot schade aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en ook tot wateroverlast. Na een fikse bui staat in delen van het dorp het water op straat.

Naar verwachting zullen de problemen de komende jaren groter worden. Niet alleen door de aanhoudende bodemdaling, maar ook door de voorspelde klimaatverandering waardoor het vaker extreem zal regenen. Reden voor gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap om een langetermijnvisie- en oplossingsrichtingen voor dit probleem te inventariseren. Bij deze visie en de oplossingenrichtingen zijn de inwoners en belangenorganisaties van Kockengen nauw betrokken.

Onder de naam ‘Kockengen Waterproof' wordt onderzocht wat de meest duurzame én economisch haalbare methode is, om het openbaar gebied op te hogen en wegen op orde te brengen.


Meer weten?

Kockengen Waterproof vindt plaats onder regie van de gemeente Stichtse Vecht. Op de website over dit project staat meer (achtergrond)informatie. Hier kunt u zich ook abonneren op een elektronische nieuwsbrief.
U kunt ook bellen met de projectleiders van de gemeente Stichtse Vecht, Erik Broeke, tel. (0346) 254 000 of het waterschap, Marco van Schaik, tel. (030) 634 5774.

Het polderreservaat in Kockengen

Kockengen