Save the date!

Header nieuwsbrief

Geachte genodigde,
Om bodemdaling te remmen, legt de Agrarische Natuurvereniging op donderdag 30 augustus a.s. om 15.00 uur de eerste onderwaterdrain feestelijk aan in de Toekomstbestendige polder Lange Weide te Driebruggen. Samen met gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland, hoogheemraad Bert de Groot van De Stichtse Rijnlanden en burgemeester Christiaan van der Kamp van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, sturen we de eerste onderwaterdrain de veengrond in.
Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van dit bijzondere moment.

Quote Chris van der Kamp

Samen aan de slag met bodemdaling

Ons project is uniek: maar liefst 13 agrariërs en 15 burger landeigenaren in polder Lange Weide, nemen samen het initiatief om op 310 hectare 450 km onderwaterdrainage aan te leggen. Ook werken we met veel enthousiasme samen met de provincie, het waterschap, de gemeente en kennisinstituten. Zelfs de Europese Commissie is al bij ons op werkbezoek geweest! We zijn trots op deze regionale aanpak. Zo staan we samen aan de lat om bodemdaling te remmen. Daarnaast zorgen we voor het beperken van de CO2-uitstoot en vergroten wij de biodiversiteit.

Quote Bert de Groot

Informatiemarkt vanaf 14.00 uur

Vanaf 14.00 uur is er gelegenheid om kennis te maken met de praktijk van onderwaterdrainage. Hoe werkt het? Wat is er voor nodig? Bij diverse kraampjes krijgt u informatie over onderwaterdrainage materiaal en onderzoeken die worden uitgevoerd, zoals CO2-metingen. Uiteraard alles voorzien van een hapje en drankje. Ook is er ruim de gelegenheid om met de betrokkenen bij dit project in contact te komen. Wij hopen dat ons bijzondere bottom-up project ook u inspireert. De feestelijke openingshandeling is om 15.00 uur.

Meld u aan

Via een aanmeldformulier kunt u zich opgeven. Wij hopen u in onze prachtige polder te ontmoeten!

Hartelijke groet,
Kees Vroege
Voorzitter Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide

Mede namens hoogheemraad Bert de Groot en burgemeester Christiaan van der Kamp

Quote melkveehouders