Aanleg sturende drains in Spengen gestart

Gepubliceerd op 16 november 2016

Op het perceel van de familie Scherpenzeel in de polder Spengen, liggen de eerste drains in de grond. Met deze drains is het mogelijk om actief de grondwaterstand in de percelen te sturen. De aanleg van deze drains is het begin van een proef ‘Sturen met grondwater’ die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, samen met de agrariërs, de gebiedscommissie Utrecht-West en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) uitvoert. Aan de proef doen zeven agrariërs in de polder Spengen mee.

Tegengaan bodemdaling

Veenweidegebieden, zoals de polder Spengen, kampen met de gevolgen van bodemdaling. Bodemdaling leidt tot steeds verder toenemende maatschappelijke kosten, zoals de kosten voor het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren). Reden voor het waterschap om innovaties zoals actief sturen met grondwater te ondersteunen. Het tegengaan van bodemdaling gebeurt door de veenbodem met behulp van de drukdrainage, continu vochtig te houden. Niet te nat en niet te droog zodat inklinking wordt verminderd en de uitstoot van CO2 door de inklinking van het veen verminderd.

Samen met

De proef met de sturende drains gebeurt in nauwe samenwerking met de agrariërs in de polder Spengen. Voordeel voor hen is dat tijdens het groeiseizoen de grondwaterstand op een stabiel peil gehouden wordt en zo natschade en droogteschade wordt beperkt. Dit zorgt naar verwachting voor een betere grasgroei en benutting van nutriënten. De ervaringen die door de deelnemers worden opgedaan in deze proef worden regelmatig met elkaar besproken en uitgedragen. Behalve samen met de boeren, werken ook de gebiedscommissie Utrecht-West en het Veenweiden Innovatiecentrum mee.

Bert de Groot, hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied): ‘Niet meer praten over, maar met elkaar aan de slag in de strijd tegen bodemdaling!’

Planning

In totaal zal in 45 ha grond 68 km drain worden aangebracht. De aanleg duurt, afhankelijk van de weersomstandigheden tot en met het voorjaar van 2017. De deelnemers gaan in ieder geval vier groeiseizoenen actief sturen met het grondwater.


Meer weten

U kunt contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Annette van Schie, schie.a@hdsr.nl