Bedrijvenproef Spengen

Sturen met grondwater

Sturen met grondwater is een innovatie die zich richt op actief grondwaterbeheer bij agrarische bedrijven in het veenweidegebied. De basisgedachte is dat de agrariër de grondwaterstand actief stuurt in de tijd en per perceel, los van het polderpeil.

De bedrijvenproef in Spengen is de eerste bedrijvenproef Sturen met grondwater. Aan de proef doen zeven agrariërs in deze polder mee. De proef duurt vier jaar. De agrariërs krijgen ondersteuning en advies van het waterschap en het VIC om de proef verder op te zetten.

De bedrijvenproef is een initiatief van het waterschap en gebaseerd op de systeeminnovatie ‘Sturen met Water’, die ontwikkeld wordt door het VIC. Sturen met grondwater is een project binnen het programma Aanpak Veenweiden met een financiële bijdrage van de provincie Utrecht.

Sturen met grondwater in beeld

plaat_bedrijvenproef_spengen_meten_en_ervaren

In deze praatplaat ziet u de effecten en ervaringen van de proef in een oogopslag.

Doel sturen met grondwater

Eerste drains de grond in

Sturen met grondwater dient meerdere doelen. Het gaat remt actief de bodemdaling, zorgt voor goede productieomstandigheden voor de agrariër en beperkt de uitstoot van CO2.

Het tegengaan van bodemdaling gebeurt door de veenbodem continu vochtig te houden. Niet te nat en niet te droog.
Voordeel voor de agrariër is dat tijdens het groeiseizoen de grondwaterstand op stabiel peil gehouden en zo natschade en droogteschade worden beperkt. Dit zorgt naar verwachting voor een betere grasgroei en betere benutting van nutriënten.

'Drukdrains' maken sturen met peil mogelijk

Bert de Groot bij opening Pompput KTC Zegveld

In maart 2016 is op het VIC in Zegveld een kleinschalige proef met sturen met grondwater gestart op vier percelen.

Hoogheemraad Bert de Groot: ''Er zijn inmiddels technische innovaties en gebruiksmogelijkheden ontwikkeld die effectief zijn tegen bodemdaling. Van onderwaterdrainage bijvoorbeeld zijn harde cijfers dat ze de bodemdaling met 30 tot 50 procent verminderen. We willen boeren stimuleren die maatregelen ook toe te passen".

Laatste nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over de bedrijvenproef in Spengen.

Video bedrijvenproef Spengen deel 3

De bedrijvenproef is een flinke stap verder. Het drukdrainagesysteem is geïnstalleerd. Voor dit systeem zijn watertonnen, infiltratiepompen, drainagepompen, stroom- en datakabels , grondwatersensoren en regelkasten aangelegd. Een hele klus. Maar nu draait het systeem bij vijf van de zeven deelnemers op 35 hectare. In dit filmpje ziet u hoe de deelnemers en het waterschap dit hebben aangepakt.

Video bedrijvenproef Spengen deel 2

Essentieel onderdeel van de proef is weten wat de grondwaterstand in het perceel is. De deelnemers gaan immers straks de grondwaterstand sturen. Op alle percelen met onderwaterdrainage zijn daarom grondwaterpeilbuizen geplaatst. Samen met de deelnemers is nagedacht hoe de buis zo optimaal mogelijk kan worden afgewerkt en het geen obstakel in het land is. Hoe het plaatsen gaat, kunt u zien in deze video.

Video bedrijvenproef Spengen: start

De start van de aanleg van sturende drains in de polder Spengen, is op film vastgelegd. Dijkgraaf Patrick Poelmann geeft het startsein, deelnemende boeren leggen uit waarom ze meedoen aan de proef.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bedrijvenproef in Spengen, kunt u contact opnemen met de projectleider 
Annette van Schie,  T 06–29591036, schie.a@hdsr.nl

Voor meer informatie over de innovatie Sturen met water, kunt u ook contact opnemen met het VIC, Erik Jansen,  T 06–52015740, erik@veenweiden.nl

Samen met

Sturen met grondwater is een project binnen het programma Aanpak Veenweiden. De provincie Utrecht draagt financieel bij aan het project.

provincie UTrecht      Utrecht-west