Tweede nieuwsbrief Salmsteke Ontkiemt! uit

De tweede nieuwsbrief van Salmsteke Ontkiemt! is uit. In deze editie leest u over de verschillende oplossingsrichtingen van de plannen voor de dijkversterking en ziet u hoe de schets voor de herinrichting van de uiterwaard verbeterd is. Verder blikken we nog even terug op de informatieavond en kijken we alvast vooruit naar 2019!