Blog 2: Hardlopend over een Sterke Lekdijk

Gepubliceerd op 28 oktober 2019

De meeste mensen binnen ons waterschap kennen de Lekdijk als een mooie plek om overheen te wandelen, of te fietsen of over het water uit te kijken.

Werken aan een Sterke Lekdijk

Veel collega's kennen de Lekdijk ook als één van de grootste projecten van het waterschap om in zes trajecten de dijk te versterken. Dit alles onder de vlag van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat om alle grote rivierdijken op orde te krijgen en te houden. De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad overstromen - tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 kilometer. Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst, met de te verwachten verdere klimaatverandering, voldoende veilig is en voldoet aan de normen.

Trainingsomstandigheden: veel neerslag

De waterschappen op de hoge zandgronden zijn blij met alle neerslag van de afgelopen weken. Zo heeft waterschap De Dommel pas begin oktober het beregeningsverbod op kunnen heffen dat in april 2019 was  ingesteld. En ons buurwaterschap Vallei en Veluwe stopte eind oktober het onttrekkingsverbod van grondwater. Voor mij is al die regen niet ideaal om mijn hardloopconditie op peil te brengen... Maar wie op basis van een spontane oproep van zijn collega's om mee te gaan hardlopen met een prestatieloop over de Lekdijk 'ja' zegt, moet ook zorgen dat ie mee kan doen. Dus heb ik afgelopen weekeinden braaf trainingsrondjes gerend. Onderweg kijk ik nog steeds met waterschapsogen naar bijvoorbeeld de aanleg van de piekberging Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer.

De loop, met info over de dijk

Op 26 oktober was de 44e Avantri Dijkloop. Na de 1,5 km kidsrun met enthousiaste deelnemertjes startte de prestatieloop over 6, 10 of 21,1 km. Alle deelnemers en het publiek konden bij de informatiestand van omgevingsmanger Koen Mathot (zelf ook een goede hardloper) horen hoe het staat met de voorbereiding van de werkzaamheden voor een Sterke Lekdijk en dan met name het deeltraject Salmsteke - Schoonhoven.

De collega's die met inwoners in gesprek gingen, spraken met deelnemers en belangstellenden in een informatiestand over het dijkversterkingsproject. Het is goed om als waterschap zichtbaar en aanspreekbaar te zijn bij projecten die belangrijk zijn voor de leef- en werkomgeving van onze inwoners.

Met een waterschapsteam hebben we dus over een deel van het traject Salmsteke-Schoonhoven 2017-2027 gerend. Het team van de Stichtse Rijnlanden-lopers was duidelijk te herkennen aan de mooie rode T-shirts. De lopers hadden er zin in en konden genieten van een mooie loop over een verkeersluwe dijk. En natuurlijk gold ook hier de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Meer weten?

Op 5 en 7 november 2019 organiseert het projectteam in Lopik avonden om nader kennis te maken met omwonenden en ondernemers en om in gesprek te gaan over de naderende werkzaamheden:

  • dinsdag 5 november tussen 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Dorpshuis De Schouw (Controle op het onderhoud van sloten door derden), M.A.A. Schakelplein 6 in Lopik
  • donderdag 7 november tussen 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Dorpshuis De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6 in Lopik

Als je meer wilt weten over de Sterke Lekdijk of over deze recreatieve loop: spreek onze mensen gerust aan. Je kunt ook reageren op deze blog via jeroen.haan@hdsr.nl of een kijkje nemen op de pagina van het traject Salmsteke - Schoonhoven.

Hartelijke groeten,

Jeroen Haan


Volg de dijkgraaf en het waterschap

Social

Twitter

  • Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) Jeroen Haan: @JeroenHaan1
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: @HDSR_waterschap

Instagram

E-mail

Of stuur Jeroen rechtstreeks een bericht via jeroen.haan@hdsr.nl