Waterschap samen met betrokkenen enthousiast aan de slag met dijkverbetering

Gepubliceerd op 20 juni 2018

Zaterdag 16 juni vond de eerste ontwerpbijeenkomst plaats over het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen. Een dertigtal belanghebbenden zoals bewoners, boeren, vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties hebben zich de afgelopen maand aangemeld om mee te denken over het veiliger en mooier maken van de dijk. Deze zogenaamde ontwerpgroep heeft met elkaar kennis gemaakt en kenbaar gemaakt wat hun belangen en wensen zijn. De sfeer was goed. Er werd intensief naar elkaar geluisterd en de betrokkenen hebben zich uitgesproken voor een meedenkperiode van langere tijd. Heel belangrijk, want juist de kennis van direct betrokkenen is van belang voor het waterschap om tot een goed plan te komen. We zijn dan ook erg blij met deze meedenkers.

Komende twee jaar samen werken aan het plan
Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen zit in de verkenningsfase. In deze fase wordt onderzocht wat de beste oplossing is voor het versterken van de dijk. Deze fase duurt ongeveer 2 jaar en in die tijd zal de ontwerpgroep ongeveer 8 tot 10 keer bij elkaar komen. De volgende vindt plaats begin juli. Wilt u ook meedenken? Dat kan dat op de openbare informatieavonden. De eerstvolgende is gepland in het najaar. Meer informatie over het project en over de voortgang vindt u op onze website. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Sterke Lekdijk
Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk. De Lekdijk wordt de komende 10 jaar dusdanig versterkt zodat deze weer decennia mee kan. De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de dijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen die sinds 2017 van kracht zijn. Kijk voor meer informatie op onze website.