Uw idee over de milieueffecten

Omdat een dijkversterking belangrijke milieueffecten kan hebben, wordt voor het project de procedure van milieueffec­trapportage gevolgd. Als eerste stap in deze procedure is de zogenaamde Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) opge­steld voor de Sterke Lekdijk. In deze notitie wordt aangegeven hoe we komen tot de keuze van dijkversterkingsmaatregelen en hoe we omgaan met milieueffecten zoals aantasting van natuur, verandering in de waterhuishou­ding of trillingshinder bij de aanleg.

De aanpak van de dijkversterking

Er zijn vele verschillende mogelijkheden om de Lekdijk te versterken, bijvoorbeeld met constructies of grond, aan de landzijde of rivierzijde van de dijk. De mogelijkheden hebben voor- en nadelen die verschillen per. We onderzoeken in elk deelproject welke maatregelen er mogelijk zijn. Hierbij kijken we naar thema’s zoals techniek, milieueffecten, consequenties voor de omgeving en kosten. De maatregelen die de voorkeur hebben worden nader uitgewerkt. Er worden vergunningen voor aangevraagd en uit­eindelijk worden de maatregelen gerealiseerd. In de notitie kunt u lezen hoe wij dat doen.

U kunt een zienswijze indienen

Heeft u zelf nog aandachtspunten op het gebied van milieueffecten, bijvoorbeeld bijzondere natuurwaarden of cultuurhistorische objecten of bent u het niet eens met de manier waarop de milieueffecten in de dijkversterking betrokken worden? Dan kunt u een zienswijze op deze notitie indienen. Dat kan van 12 september tot en met 24 oktober 2018 via de Provincie Utrecht. U kunt uw reactie mailen naar: trix.buurman@provincie-utrecht.nl.

In de interactieve versie van de notitie Reikwijdte en Detailniveau ziet u hoe wij dat doen. U kunt ook de volledige notitie (pdf, 2.6 MB) downloaden. De provincies Utrecht en Zuid Holland hebben de bekendmaking gepubliceerd.

Daarnaast ligt de notitie ter inzage bij de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, bij de Provincie Zuid-Holland en bij ons. Evenals bij de gemeenten Krimpenerwaard, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.