Waterschap haalt voor Sterke Lekdijk met camper verhalen en ideeën op

Gepubliceerd op 16 augustus 2017

De komende twee weken gaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op pad met een opvallende camperbus. Zo wil het waterschap bewoners en recreanten in Wijk bij Duurstede en Amerongen zoveel mogelijk betrekken bij de versterking van de Lekdijk.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de dijk onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de dijk vooral stabieler moet worden. De dijk is veilig, maar moet dat in de toekomst ook blijven. De Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede wordt daarom de komende jaren versterkt.

Verhalen en ideeën

Het projectteam Sterke Lekdijk van het waterschap wil - voordat de versterkingsplannen worden ontwikkeld - eerst met de bewoners in het gebied spreken. Aan de ene kant om hen op de hoogte te brengen, aan de andere kant om te horen wat ze er van vinden en welke ideeën er zijn. Ook is het waterschap geïnteresseerd in de persoonlijke verhalen van bewoners over de dijk.

Het waterschap wil de bewoners zoveel mogelijk betrekken bij het ontwerpproces. Waterveiligheid staat voorop, maar uiteraard wordt rekening gehouden met natuurbelangen, landbouw, economie en cultuurhistorie. Het idee is dat andere ontwikkelingen en ideeën meegenomen kunnen worden als de dijk straks wordt versterkt.

Waar staat de camperbus?

Vanaf 25 augustus staat de camperbus tussen 10 en 16.00 uur op verschillende plekken in Wijk bij Duurstede en Amerongen (zie schema). In de bus wordt informatie gegeven over het project en kunnen mensen terecht om hun mening te geven of een idee te bespreken. Ook is het waterschap benieuwd naar verhalen die in het gebied leven over deze dijk, bijvoorbeeld over hoogwater. Verhalen die al generaties in de familie worden verteld of verhalen van deze tijd: uw eigen ervaringen en gedachten over deze dijk.

plaatje tijden camperbus

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Sterke Lekdijk maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De belangrijkste opgave van het programma is de versterking van een groot aantal dijken in Nederland als gevolg van klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Rivieren moet daardoor in korte tijd veel meer water kunnen afvoeren.