Evaluatie communicatie en participatie Sterke Lekdijk

Header mailchimp logo Sterke Lekdijk

Beste betrokkene,

Bij het project Sterke Lekdijk zetten we hoog in op communicatie en participatie. We zoeken nadrukkelijk het contact met de omgeving. Daarbij kijken we voortdurend naar de huidige aanpak. Zijn we op de goede weg? Wat gaat er al goed? Wat zou er nog beter kunnen? Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Evaluatie communicatie en participatie

Via een digitale enquête onderzoeken we hoe de huidige vorm van communicatie en participatie wordt gewaardeerd door de inwoners. Ook willen we inzichtelijk maken waar nog verbeterpunten zitten. De resultaten worden uitsluitend gebruikt om de communicatie en participatie verder te optimaliseren, zodat we u nog beter kunnen bedienen. U kunt anoniem deelnemen. We vragen alleen om uw e-mailadres als u achteraf op de hoogte gesteld wilt worden van de resultaten.

Helpt u ook mee?

De vragenlijst gaat over het project Sterke Lekdijk in het algemeen en bevat ook een aantal vragen die specifiek over het traject Jaarsveld - Vreeswijk gaan. Invullen duurt maximaal acht minuten. We danken u alvast voor uw medewerking.

Direct naar de enquête ->

(Voor de zomer hebben we deze mailing al eens verstuurd. Heeft u toen de enquête al ingevuld? Bedankt! Opnieuw deelnemen is dan niet nodig).

Jaarsveld - Vreeswijk

Voor deeltraject Jaarsveld - Vreeswijk willen we vooral aan de voorkant van het project bevragen hoe u tegen communicatie en participatie aankijkt. Dit najaar starten we het project op en communiceren dit via deze website, lokale kranten en een bewonersbrief voor direct aanwonenden van de Lekdijk.

Alvast bedankt voor uw deelname!
Hartelijke groet,
Marloes Springer
Omgevingsmanager Jaarsveld - Vreeswijk