Jaarsveld - Vreeswijk


Het dijkversterkingstraject loopt van Beatrixsluis in Nieuwegein tot aan het dorp Jaarsveld. Dit beslaat een totale lengte van 13 km. De Lekdijk in het gebied is erg groen en een gedeelte van de uiterwaarden maakt deel uit van een Natura 2000-gebied. Bij de dijkversterking kijken we hoe we veiligheid kunnen combineren met recreatie, natuur en mobiliteit. Het project wordt in 2020 opgestart met een verkenningsfase en loopt door tot 2028.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Jaarsveld - Vreeswijk? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Documenten

Op onze documentatiepagina vindt u alle documenten met betrekking tot het project Jaarsveld - Vreeswijk.

Veiligheidsopgave

Op het traject Jaarsveld - Vreeswijk moet rond Vreeswijk de dijk worden verhoogd. Op de rest van het traject moet een combinatie van piping en macrostabiliteit (binnenwaarts) worden aangepakt. De veiligheidsopgaven worden toegelicht in onderstaande video’s.

Planning

Verkenningsfase

2020 - 2022

Planuitwerkingsfase

2023 - 2025

Realisatiefase

2025 - 2028

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen Jaarsveld en Vreeswijk kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

Contact

Heeft u vragen over het deelproject Jaarsveld - Vreeswijk? Stuur een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met Marloes Springer, T 06 22706104.

Foto Marloes Springer