Hoe ziet de planning eruit?

We gaan de dijk niet in één keer aanpakken omdat het een te grote klus is om ineens te doen. Daarom delen we het werk op in 7 deeltrajecten. De trajecten Wijk bij Duurstede-Amerongen en het traject Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld (gemeente Lopik) worden als eerste aangepakt. In 2018 starten we met het traject Culemborgse Veer-Beatrixsluis.

Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Dijkversterking Salmsteke

Verschillende deeltrajecten, één visie

Vanzelfsprekend gaan we alle deeltrajecten aanpakken volgens één duidelijk visie. De uitvoering per deeltraject kan echter verschillend zijn. Dit heeft onder meer te maken met de directe omgeving. Een deel van de Lekdijk ligt bijvoorbeeld vlakbij bebouwing, terwijl een ander deel omgeven is door natuur.

Verkenning, planfase en realisatie

Op deze pagina vindt u het zogenaamde mijlpalenschema voor het werk aan de Lekdijk. Hieronder wordt dit kort toegelicht.

  1. In de verkenningsfase zetten we de mogelijke oplossingen op een rij. Van plek tot plek bekijken we wat de beste manier is om de dijk te versterken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met andere belangen, bijvoorbeeld met recreatie, natuur en cultuurhistorie. Per oplossing onderzoeken we wat de gevolgen kunnen zijn voor de omgeving. Ook bekijken we of er slimme combinaties te maken zijn met andere projecten. Zo komen we tot een oplossing die de voorkeur heeft (‘voorkeursalternatief’). Hierop kunt u als bewoner of belanghebbende inspreken.
  2. In de planfase werken we een voorkeursalternatief uit tot een plan voor de dijkversterking op het betreffende deeltraject. Dit plan leggen we ook weer aan u voor.
  3. Ten slotte de realisatie, waarbij de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan.

Mijlpalenschema

Planning: mijlpalen

Langs de dijk bij Amerongen

DM53PRD-#949887-v1-IMG_7376-huis met luiken

Oude Veerhuys aan de dijk bij Jaarsveld

Oude Veerhuys Jaarsveld