HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Hoe ziet de planning eruit?

In totaal moet er 53,7 kilometer van de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt worden. Op de meeste plaatsen moet de dijk (mogelijk) steviger en stabieler worden gemaakt. Op enkele plaatsen moet de dijk ook worden verhoogd. En op een klein deel voldoet de dijk al aan de nieuwe veiligheidseisen.

Start eerste deeltraject in loop 2017

We gaan de dijk niet in één keer aanpakken omdat het een te grote klus is om ineens te doen. We gaan het werk aan de Lekdijk daarom opdelen in 6 a 7 deeltrajecten. Het bestuur van het waterschap besluit in het eerste kwartaal van 2017 in welke volgorde we de zogenaamde deeltrajecten gaan aanpakken.

Eén visie, verschillende deeltrajecten

Vanzelfsprekend gaan we alle deeltrajecten tussen Amerongen en Schoonhoven aanpakken volgens één duidelijk visie. De uitvoering per deeltraject kan echter verschillend zijn. Dit heeft onder meer te maken met de directe omgeving van de deeltrajecten. Een deel van de Lekdijk ligt bijvoorbeeld vlakbij bebouwing, terwijl een ander deel omgeven is door natuur.

Mijlpalenschema

Op deze pagina vindt u het zogenaamde mijlpalenschema voor het werk aan de Lekdijk. Hieronder wordt dit kort toegelicht.

  1. In de verkenningsfase zetten we de mogelijke oplossingen op een rij. Van plek tot plek bekijken we wat de beste manier is om de dijk te versterken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met andere belangen, bijvoorbeeld met recreatie, natuur en cultuurhistorie. Per oplossing onderzoeken we wat de gevolgen kunnen zijn voor de omgeving. Ook bekijken we of er slimme combinaties te maken zijn met andere projecten. Zo komen we tot een oplossing die de voorkeur heeft (‘voorkeursalternatief’). Hierop kunt u als bewoner of belanghebbende inspreken.
  2. In de planfase werken we een voorkeursalternatief uit tot een plan voor de dijkversterking op het betreffende deeltraject. Dit plan leggen we ook weer aan u voor.
  3. Ten slotte de realisatie, waarbij de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan.

Planning: mijlpalen

Planning: mijlpalen

Grondonderzoek aan de dijk

Het waterschap voert tot begin 2017 onderzoek uit aan de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Het onderzoek bestaat uit het plaatsen van peilbuizen, sonderingen en onderzoek naar de aanwezige kleilagen aan de rivier zijde van de dijk.

Het onderzoek wordt in opdracht van het waterschap uitgevoerd door verschillende bureaus. Voor het plaatsen van de peilbuizen is dit het bureau Verbelco en voor de sonderingen het bureau lnpijn-Blokpoel.

Dit betekent dat u de komende maanden mogelijk op en rond de dijk sondeerwagens of ander materieel kunt aantreffen. Perceel eigenaren en bewoners bij wie peilbuizen in de grond worden geplaatst, of sonderingen worden uitgevoerd, zullen (of hebben reeds) hierover een brief ontvangen.

De Lekdijk bij Amerongen

De Lekdijk bij Amerongen

Foto: Tineke Dijkstra