Waarom de Lekdijk wordt versterkt

Regeren is vooruitzien. Dat geldt zeker als het gaat om waterveiligheid en de toestand van onze dijken. Aan dijken waarachter veel mensen wonen en werken, zoals de Lekdijk, worden extra hoge eisen gesteld. Het gebied vormt het economische hart van Nederland: er wonen en werken meer dan één miljoen mensen. Een doorbraak van de Lekdijk zou hier dus veel slachtoffers maken en grote economische schade veroorzaken.

Toekomstbestendig maken

Uit onderzoek blijkt dat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven op veel plaatsen verbeterd moet worden om West- en Midden Nederland ook in de toekomst voldoende bescherming te kunnen bieden. De dijk is vaak wel hoog genoeg, maar moet op veel plaatsen nog steviger en stabieler worden gemaakt.

Nieuwe veiligheidsnormen

Dat is ook nodig om de te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 2017 zijn ingegaan. Deze normen zijn vastgesteld door het Rijk (minister van Infrastructuur en Milieu). Pas in 2050 moet de dijk aan de nieuwe normen voldoen, maar we gaan dus ruim voor die tijd aan de slag. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering, zoals regelmatiger terugkerende en langer aanhoudende hoge waterstanden. Rivierdijken moeten dan hoog en stevig genoeg zijn om dat water tegen te houden.


Hoog water aan de Lekdijk

Hoog water aan de Lekdijk

Door de klimaatverandering stromen er vaker grotere hoeveelheden water door de rivieren naar zee. Hierdoor is er ook vaker sprake van hoog water, waardoor onze dijken meer te verduren hebben.